Göm meny

Kurser som ges vid ITN 2019 :Sortera genom att klicka på respektive rubrik:

KurskodKursnamnAnmärkning Kursansvarig
BFN101 Fysik 1 Klas Tybrandt
BFN102 Fysik 2 Ulf Sannemo
BFN103 Fysik 3 Ulf Sannemo
BKN101 Kemi 1 Jonte Bernhard
BMN301 Matematik 3C för basår Zhuangwei Liu
BMN401 Matematik 4 för basår Vivianne Deniz
BMN402 Matematik specialisering för basår Vivianne Deniz
ETE499 Matematik H - Högskoleförberedande matematik Claes Algström
ETE500 Förberedande kurs i matematik George Baravdish
TDDC28 Tillämpningar av diskret simulering Krisjanis Steins
TNA001 Matematisk grundkurs Claes Algström
TNA002 Linjär algebra George Baravdish
TNA003 Analys I George Baravdish
TNA004 Analys II George Baravdish
TNA005 Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap Berkant Savas
TNA006 Analys III Olof Svensson
TNA007 Vektoranalys Olof Svensson
TNBI24 Byggnadsmekanik och hållfasthetslära Osama Hassan
TNBI29 Byggvisualisering Patric Ljung
TNBI34 Datorstödd byggprojektering Anders Johansson
TNBI34 Datorstödd byggprojektering Anders Johansson
TNBI39 Byggnadsteknik,fk Madjid Taghizadeh
TNBI48 Visualiseringsprojekt Patric Ljung
TNBI59 Byggnadsteknik Madjid Taghizadeh
TNBI61 Juridik Anders Vennström
TNBI65 Bygglogistik Martin Rudberg
TNBI73 VA-teknik Dag Haugum
TNBI80 Tillämpad byggteknik Thomas Johansson
TNBI85 Vägprojektering Madjid Taghizadeh
TNBI86 Produktionsteknik Thomas Johansson
TNBI87 Byggnadsinformationsmodellering Dag Haugum
TNBI88 Energi- och miljöbyggande Virginia Gonzalo
TNBI89 Anläggningsteknik 1 Anders Jägryd
TNBI89 Anläggningsteknik 1 Anders Jägryd
TNBI89 Anläggningsteknik 1 Anders Jägryd
TNBI90 Geoteknik Anders Jägryd
TNBI91 Byggnads- och samhällsplanering Virginia Gonzalo
TNBI92 Trä- och stålkonstruktion Osama Hassan
TNBI94 Grundläggningsteknik Anders Jägryd
TNBI95 Vetenskaplig metod Anders Vennström
TNBI98 Ritteknik och objektorienterad modellering Dag Haugum
TNBI99 Betongkonstruktioner Dag Haugum
TNCG13 SFX - Tricks of the Trade Matthew Cooper
TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering Mark Dieckmann
TND002 Objektorienterad programmering Mark Dieckmann
TND004 Datastrukturer Aida Nordman
TND012 Programmering Aida Nordman
TNE024 Molekylär fysik Igor Zozoulenko
TNE026 Analog/digital systemkonstruktion Adriana Serban
TNE041 Modern fysik Ulf Sannemo
TNE043 Mekanik och vågfysik Ulf Sannemo
TNE056 Ellära och elektromagnetism Igor Zozoulenko
TNE058 Halvledarteknik och tillverkning Amir Baranzahi
TNE062 RF Systemutveckling Adriana Serban
TNE064 Digital kommunikationselektronik Qin-Zhong Ye
TNE071 Mikrovågsteknik Adriana Serban
TNE083 Antennteori Magnus Karlsson
TNE085 Projektkurs , CDIO Ole Pedersen
TNE087 Metoder och processer vid elektronikproduktion Magnus Karlsson
TNE088 RF-elektronik Magnus Karlsson
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign Magnus Karlsson
TNE090 Trådlösa sensornätverk Qin-Zhong Ye
TNE093 Solcellsteknik Amir Baranzahi
TNE094 Digitalteknik och konstruktion Qin-Zhong Ye
TNE095 Projektkurs - Elektronikdesign med projektledning Ole Pedersen
TNE097 Mikrodatorsystem Qin-Zhong Ye
TNE100 Mikrodatorprojekt Qin-Zhong Ye
TNE101 Kretsteori f.k Jonte Bernhard
TNE102 Tillämpad effektelektronik Kjell Karlsson
TNE103 Organisk elektronik 1 Magnus Jonsson
TNE104 Organisk elektronik 2 Eleni Stavrinidou
TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Christiane Schmidt
TNFL06 Planering av flygplatser Tobias Andersson Granberg
TNFL07 Flygbolagets logistik Valentin Polishchuk
TNFL10 Management av flygtrafik Valentin Polishchuk
TNG006 Matematisk statistik Berkant Savas
TNG015 Signaler och system Ole Pedersen
TNG016 Systemtekniska tillämpningar i Matlab Omer Nour
TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Micael Thunberg
TNG022 Modellbygge och simulering Anna Lombardi
TNG028 Reglerteknik Anna Lombardi
TNG032 Tillämpad transformteori Zhuangwei Liu
TNG033 Programmering i C++ Aida Nordman
TNG042 Vetenskaplig metodik inom logistik Anna Fredriksson
TNGD09 Tidskriftdesign och -produktion Tomas Törnqvist
TNGD16 Förpackningsdesign och produktdisplay Tobias Trofast
TNGD17 Tryckteknik/Prepress Tobias Trofast
TNGD23 Vetenskaplig metod Jonas Lundberg
TNGD32 3D Grafik Stefan Gustavson
TNGD33 Förpackningsdesign och exponering Tobias Trofast
TNGD34 Interaktiv informationsdesign Jonas Lundberg
TNGD35 Arbetsplatsförlagt grafiskt designprojekt Tommie Nyström
TNGD36 Integrerad medieproduktion Tobias Trofast
TNGD38 Redaktionell design Tomas Törnqvist
TNGD41 Grunder i grafisk design Tomas Törnqvist
TNGD42 Medieproduktion - processer och verktyg Tobias Trofast
TNGD44 Bildproduktion Tobias Trofast
TNGD45 Marknadskommunikativt designprojekt
TNGD46 Dokumentproduktion och publicering Tobias Trofast
TNGE20 Analog elektronik 1 Kjell Karlsson
TNGE25 Analog elektronik 2 Amir Baranzahi
TNGE37 Kretsteori Jonte Bernhard
TNIU19 Matematisk grundkurs Peter Holgersson
TNIU22 Envariabelanalys I Peter Holgersson
TNIU23 Envariabelanalys II Peter Holgersson
TNIU66 Statistik och sannolikhetslära Michael Hörnquist
TNIU75 Linjär algebra George Baravdish
TNK040 Telekommunikationssystem Erik Bergfeldt
TNK044 Transportsystem Joakim Ekström
TNK046 Geografiska informationssystem Carl Henrik Häll
TNK047 Optimering och systemanalys Joakim Ekström
TNK049 Optimeringslära Anders Peterson
TNK051 Planering av flygtrafik Christiane Schmidt
TNK053 Optimization Zhuangwei Liu
TNK055 Geografiska informationssystem för trafik och transporter Carl Henrik Häll
TNK061 Trafikens infrastruktur Anders Peterson
TNK089 Diskret simulering Krisjanis Steins
TNK090 Köteori Johan M Karlsson
TNK091 Traffic Safety Management Ghazwan Al Haji
TNK093 Mobil kommunikation Nikolaos Pappas
TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik Anders Peterson
TNK099 Logistiknätverk och transporter Stefan Engevall
TNK100 Planering av logistikresurser Martin Waldemarsson
TNK101 Trafikteknik och trafikstyrning Johan Olstam
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem Clas Rydergren
TNK104 Tillämpad optimering I Nikolaos Pappas
TNK105 Tillämpad optimering II Nikolaos Pappas
TNK106 Positioneringssystem David Gundlegård
TNK108 Datornät Evangelos Angelakis
TNK110 Mobil kommunikation och nätverk Nikolaos Pappas
TNK111 Kommunikation och transport - teknikprojekt Erik Bergfeldt
TNK112 Transport- och logistiksystem Jan Lundgren
TNK113 Transportekonomi
TNK114 Logistik i försörjningskedjor Anna Fredriksson
TNK115 Smarta städer Evangelos Angelakis
TNK116 Sakernas internet Evangelos Angelakis
TNK117 Dataanalys för smarta städer Nikolaos Pappas
TNM031 Nätverksprogrammering och säkerhet Pierangelo Dell´Acqua
TNM034 Avancerad bildbehandling Daniel Nyström
TNM040 Kommunikaton och användargränssnitt Camilla Forsell
TNM046 Datorgrafik Sasan Gooran
TNM048 Informationsvisualisering Jimmy Johansson
TNM059 Grafisk teknik Sasan Gooran
TNM060 Teknisk projektledning för audiovisuell medieproduktion Dag Haugum
TNM061 3-D Datorgrafik Stefan Gustavson
TNM065 Dokumentstrukturer Daniel Nyström
TNM067 Vetenskaplig visualisering Ingrid Hotz
TNM069 Grafisk design och kommunikation Cory Robinson
TNM079 Modellering och animering Mark Dieckmann
TNM084 Procedurella metoder för bilder Stefan Gustavson
TNM085 Modelleringsprojekt Anna Lombardi
TNM086 VR-teknik Karl-Johan Lundin Palmerius
TNM087 Bildbehandling och bildanalys Daniel Nyström
TNM088 Digitala medier Daniel Nyström
TNM089 Bildteknik Daniel Nyström
TNM091 Mediaproduktion för immersiva miljöer Karl-Johan Lundin Palmerius
TNM093 Tillämpad visualisering och virtuell verklighet Jimmy Johansson
TNM094 Medietekniskt kandidatprojekt Karl-Johan Lundin Palmerius
TNM095 Artificial Intelligence för interaktiv media Pierangelo Dell´Acqua
TNM096 Artificiell intelligens - principer och tekniker Pierangelo Dell´Acqua
TNM097 Bildreproduktion och bildkvalitet Sasan Gooran
TNM098 Avancerad visuell datanalays Matthew Cooper
TNM100 Struktuerade metoder för användarupplevelse (UX) Camilla Forsell
TNM101 Avancerad visualiseringsdesign Jonas Löwgren
TNM102 Designforskningsmetodik Jonas Löwgren
TNM104 Förstärkta informationsrymder Jonas Löwgren
TNM105 Studio 3 Jonas Löwgren
TNM106 Immersiva informationsrymder Jonas Löwgren
TNM107 Vetenskaplig metod Niklas Rönnberg
TNM108 Maskininlärning för sociala medier Pierangelo Dell´Acqua
TNMK30 Elektronisk publicering Niklas Rönnberg
TNSL01 Matematik Vivianne Deniz
TNSL02 Samhällsplanering
TNSL03 Projekt inom logistik Stefan Engevall
TNSL04 IT grundkurs Pierangelo Dell´Acqua
TNSL05 Optimering, modellering och planering Marcus Posada
TNSL06 Teknik och logistik Scott Fowler
TNSL07 Simulering av logistiksystem Krisjanis Steins
TNSL08 Produktion och distribution Micael Thunberg
TNSL09 Vårdlogistik Krisjanis Steins
TNSL13 Planering av räddningssystem Tobias Andersson Granberg
TNSL14 Case i logistik Erik Bergfeldt
TNSL15 Logistik och hållbar utveckling Martin Waldemarsson
TNSL16 Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering Ghazwan Al Haji
TNSL17 Optimering inom logistik Stefan Engevall
TNSL18 Beslutsmodeller Martin Waldemarsson
TNSL19 Projekt inom logistik, fortsättningskurs Stefan Engevall
TNSL20 Grundläggande logistikalgoritmer Christiane Schmidt
TNSL21 Geografiska informationssystem Carl Henrik Häll
TNSL22 Engelska för logistiker Christiane Schmidt
       

Sidansvarig: Marie-Louise Gustafsson
Senast uppdaterad: 2008-05-06